Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Περίοδος: ΦΕΒ - ΙΟΥΝ 2020 (25/05/2020 - 28/05/2020)

Χώρος Διεξαγωγής: CBS College - Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057, Λευκωσία, Κύπρος (πρώην Σχολή Pascal).

Μάθημα Ημερομηνία, Ώρα Σημειώσεις
Χρήμα και Τραπεζική 25/05/2020, 13:00-16:00
Νομοθεσία 26/05/2020, 13:00-16:00
Αρχές και Κανόνες Τραπεζικής 26/05/2020, 13:00-16:00
Δανειοδότηση Επιχειρήσεων 27/05/2020, 13:00-16:00
Γενική Λογιστική 27/05/2020, 13:00-16:00
Δανειοδότηση Ιδιωτών 28/05/2020, 13:00-16:00
Μάρκετινγκ 28/05/2020, 13:00-16:00