Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Πιστοποιητικά

Το IBS Cyprus προσφέρει, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Κύπρο, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, τα εξειδικευμένα και διεθνώς καταξιωμένα επαγγελματικά Πιστοποιητικά του Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών - American Bankers Association (ABA) τα οποία για περισσότερο από 100 χρόνια προσφέρονται στις Η.Π.Α και διεθνώς. Πέραν της απόκτησης των Επαγγελματικών Πιστοποιητικών, παρέχεται για κάθε μάθημα Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης (Certification).

Banking για ΟΛΟΥΣ!

Τα Πιστοποιητικά απευθύνονται σε απόφοιτους Λυκείου ή Πανεπιστήμιου που επιδιώκουν απασχόληση και επαγγελματική ανάπτυξη, σε επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

 • Είναι αναγνωρισμένα από όλες τις Επιχειρήσεις, τις Τράπεζες, την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.
 • Δίνουν περισσότερες πιθανότητες πρόσληψης και καριέρα σε Τραπεζικούς Οργανισμούς και στα χρηματοοικονομικά τμήματα όλων των Επιχειρήσεων.

Εγγραφή

Αιτήσεις Εισδοχής

Αιτήσεις Εισδοχής γίνονται αποδεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η Αίτηση Εισδοχής αφότου συμπληρωθεί, θα πρέπει να παραδοθεί ή αποσταλεί στη γραμματεία του ινστιτούτου.

Οικονομικές Υποχρεώσεις

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων καταβάλλονται δίδακτρα το ύψος των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος και ανακοινώνονται πριν από την έναρξη των εγγραφών.

Τα δίδακτρα ανά μάθημα είναι συνολικά και περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Τέλη εγγραφής στον ΑΒΑ για τα credits
 • Βιβλίο ή βιβλία και σημειώσεις
 • Διδασκαλία και αξιολόγηση
 • Πιστοποιητικά
 • Πρώτη εξέταση

Δομή

Τα Πιστοποιητικά είναι τα ίδια με αυτά που προσφέρει ο ΑΒΑ. Προσφέρονται σε 2 κύκλους μαθημάτων, 2 τετράμηνα το κάθε έτος:

 • Φθινοπωρινός κύκλος μαθημάτων (Fall semester) - από Σεπτέμβριο έως και Ιανουάριο
 • Εαρινός κύκλος μαθημάτων (Spring semester) – από Φεβρουάριο έως και Ιούνιο

Σε κάθε κύκλο μαθημάτων προσφέρονται μόνον ορισμένα μαθήματα.

Βασικά Χαρακτηριστικά

 • Κάθε σπουδαστής που είναι εγγεγραμμένος για την απόκτηση ενός Πιστοποιητικού (Certificate), υποχρεούται να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία σειρά μαθημάτων, έτσι ώστε να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες διδακτικές μονάδες για την ολοκλήρωσή του.
 • Για κάθε μάθημα το οποίο ο σπουδαστής παρακολουθεί και ολοκληρώνει με επιτυχία, του απονέμεται Πιστοποιητικό επιτυχίας (Certification) υπογεγραμμένο από τον ΑΒΑ. Είναι δυνατή η παρακολούθηση μεμονωμένων μαθημάτων για τα οποία παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης (Certification) από τον ABA. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από 2 μέρη:
  Μέρος Πρώτο - Τα πρώτα 3 μαθήματα
  Μέρος Δεύτερο - Τα υπόλοιπα μαθήματα
 • Η διδασκαλία και η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται κυρίως στα Ελληνικά. Μαθήματα μπορούν να γίνουν και στα Αγγλικά εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων.
 • Για κάθε μάθημα παρέχονται εξειδικευμένα βιβλία από τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Τραπεζών (ABA).
 • Ο τρόπος διδασκαλίας γίνεται υπό την μορφή διαλέξεων/σεμιναρίων με ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών.
 • Τα μαθήματα προσφέρονται πρωινές και απογευματινές ώρες.