Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Q&A

Ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Τραπεζών (ΑΒΑ) είναι ο οργανισμός που συνδέει και εκπροσωπεί τα κοινά συμφέροντα όλων των μικρών, περιφερειακών και μεγάλων Τραπεζών των Η.Π.Α. οι οποίες απασχολούν πέραν των 2 εκατομμύριων υπαλλήλων, κατέχουν περισσότερο από 15 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, έχουν καταθέσεις 11 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και δάνεια που ξεπερνούν τα 8 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Μέσα από ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, την κατάρτιση, την εμπειρία του προσωπικού του και άλλων πόρων, ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Τραπεζών (ΑΒΑ) στηρίζει τους υπαλλήλους των Τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων, καθώς μέσα από το σημαντικό ρόλο που επιτελούν συνδράμουν στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ αλλά και στις υπόλοιπες χώρες στις οποίες ο Αμερικανικός Σύνδεσμος Τραπεζών (ΑΒΑ) έχει παρουσία.

Το Ινστιτούτο Τραπεζικής Επιμόρφωσης Κύπρου (IBS Cyprus) είναι ένας οργανισμός παροχής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Είναι ο μεγαλύτερος εκτός Η.Π.Α. εγκεκριμένος φορέας παροχής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών.

Είναι επαγγελματικοί τίτλοι σπουδών οι όποιοι δίνουν τα εφόδια στους κατόχους τους έτσι ώστε να επιδιώξουν απασχόληση και επαγγελματική ανάπτυξη, σε επιχειρήσεις, Τράπεζες και άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Πέραν της Διεθνούς αναγνώρισης, στην Κύπρο είναι αναγνωρισμένα από όλες τις Επιχειρήσεις, τις Τράπεζες, την Κεντρική Τράπεζα και τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.

Το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ αξιολογεί ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών μόνο. Οι τίτλοι σπουδών του ΑΒΑ είναι επαγγελματικοί τίτλοι σπουδών όπως οι Certified Accountants - ACCA, Chartered Accounts - CIA, CFA κλπ και γι΄ αυτό το λόγο δεν μπορούν να αξιολογηθούν από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

Όχι δεν παρέχεται κρατική χορηγία. Στο παρών στάδιο κρατικές χορηγίες παρέχονται μόνο για ακαδημαϊκές σπουδές.

Υποτροφίες δίνονται σε αριστούχους απόφοιτους σχολών μέσης εκπαίδευσης εφόσον πληρούνται κάποιες επιπρόσθετες προϋποθέσεις και σε ειδικές περιπτώσεις οι οποίες εξετάζονται κατ’ εξαίρεση από το Ινστιτούτο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στη Γραμματεία του Ινστιτούτου.

Επιγραμματικά, παραθέτουμε κάποια από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα προγράμματα του IBS: Χαμηλό κόστος, ευρεία γνώση, μικρή διάρκεια φοίτησης, διδασκαλία και αξιολόγηση στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, υψηλού επιπέδου επαγγελματικοί τίτλοι αναγνωρισμένοι στην Κύπρο και στο Εξωτερικό, μαθήματα πρωινές ή/και απογευματινές ώρες, δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Διαδικτύου.

Θα αποκτήσεις ένα επαγγελματικό πιστοποιητικό, διεθνώς αναγνωρισμένο που δίνει προοπτικές απασχόλησης σε επιχειρήσεις και τράπεζες στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση εισδοχής, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας και να αποσταλεί στο Ινστιτούτο μαζί με τα σχετικά έντυπα (αιτήσεις γίνονται αποδεκτές καθ’ όλη την διάρκεια του έτους).

Μια ακαδημαϊκή περίοδος διαρκεί 4 μήνες. Υπάρχουν 2 ακαδημαϊκές περίοδοι:

  • Φθινοπωρινή (Σεπτέμβριος – Ιανουάριος)
  • Εαρινή (Φεβρουάριος – Ιούνιος)

Τα Πιστοποιητικά έχουν ως ελάχιστη διάρκεια ολοκλήρωσης τον ένα χρόνο. Η διάρκεια αυτή μπορεί να μεγαλώσει ανάλογα με τα μαθήματα που εγγράφεται/επιτυγχάνει κάποιος/α σε κάθε ακαδημαϊκή περίοδο.

Τα μαθήματα γίνονται 1 φορά την εβδομάδα και η διδασκαλία διαρκεί 3 ώρες. Εξαιρείται το μάθημα Θέματα Ηθικής στην Τραπεζική, το οποίο προσφέρεται 1 ημέρα και η διδασκαλία του διαρκεί 6 ώρες.

Τα μαθήματα προσφέρονται πρωινές και απογευματινές ώρες.

Η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και αν υπάρχει ζήτηση και στην Αγγλική.

Τα βιβλία που προσφέρονται για κάθε μάθημα είναι στην Αγγλική γλώσσα, ενώ για κάθε μάθημα δίνονται επιπρόσθετες σημειώσεις στην Ελληνική γλώσσα. Εάν κάποιος επιθυμεί να προμηθευτεί βιβλίο στα Ελληνικά τότε μπορεί να το αγοράσει σε παλαιότερες εκδόσεις από το Ινστιτούτο.

Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει να εξεταστεί είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.

Αιτήσεις Εισδοχής γίνονται αποδεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Ναι, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα από το σπίτι σας μέσω της πλατφόρμας Webex ταυτόχρονα (live) με τη διεξαγωγή του μαθήματος. Οι διαλέξεις των μαθημάτων δεν οπτικογραφούνται έτσι η εκ των υστέρων παρακολούθησή τους δεν είναι εφικτή.

Ο σπουδαστής με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μαθήματος λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης από το ΑΒΑ.

Ναι υπάρχει. Το Ινστιτούτο, μέσω των σχέσεων που έχει αναπτύξει με αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών, συνεισφέρει στα μέτρα των δυνατοτήτων του και του εφικτού, στην προσπάθεια των αποφοίτων του να εξασφαλίσουν εργασία. Μεταξύ άλλων ενεργειών, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής περιόδου αποστέλλεται κατάσταση με τους αποφοίτους μας στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις και Τράπεζες.

Το Institute of Certified Bankers Cyprus (ICBC) έχει ιδρυθεί στα πρότυπα του ICB - Institute of Certified Bankers του Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών (ICB – ABA) και όλη η ύλη που χρησιμοποιεί για το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα προέρχεται αποκλειστικά από τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Τραπεζών. Η διδασκαλία του προγράμματος γίνεται από διδάκτορες των χρηματοοικονομικών/οικονομικών.

Στόχος του Institute of Certified Bankers Cyprus (ICBC) είναι να επιμορφώσει, να καταρτίσει και να πιστοποιήσει επαγγελματίες τραπεζίτες, οι οποίοι θα προσφέρουν στο εγχώριο αλλά και στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, υψηλού επιπέδου χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Αφορά κυρίως άτομα τα οποία τους ενδιαφέρει καριέρα σε Τράπεζες ή χρηματοοικονομικούς οργανισμούς χωρίς να αποκλείονται άτομα τα οποία τους ενδιαφέρει καριέρα στον ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο. Στην ύλη που διδάσκεται πέραν των καθαρά Τραπεζικών Θεμάτων διδάσκονται λογιστική, οικονομικά, νομικά και μάρκετινγκ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης οι απόφοιτοι εγγράφονται μέλη στο Institute of Certified Bankers Cyprus (ICBC) και τους απονέμεται ο επαγγελματικός τίτλος του Certified Banker.