Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Περίοδος: ΣΕΠ 2020 - ΙΑΝ 2021

Φοιτητές - Μόνιμοι Κάτοικοι Κύπρου

Μάθημα Μέρα, Ώρα Σημεώσεις
Δανειοδότηση Επιχειρήσεων Τρίτη, 18:00-21:00
Νομοθεσία Τετάρτη, 18:00-21:00
Αρχές και Κανόνες Τραπεζικής Τετάρτη, 18:00-21:00
Δανειοδότηση Ιδιωτών Πέμπτη, 18:00-21:00
Μάρκετινγκ Πέμπτη, 18:00-21:00
Χρήμα και Τραπεζική Παρασκευή, 18:00-21:00
Γενική Λογιστική Παρασκευή, 18:00-21:00
Θέματα Ηθικής στην Τραπεζική Θα ανακοινωθεί

Διεθνείς Φοιτητές

Μάθημα Μέρα, Ώρα Σημεώσεις
Χρήμα και Τραπεζική Δευτέρα, 11:00-14:00
Μάρκετινγκ Τρίτη, 11:00-14:00
Γενική Λογιστική Τετάρτη, 15:00-18:00
Αρχές και Κανόνες Τραπεζικής Τετάρτη, 11:00-14:00
Νομοθεσία Πέμπτη, 11:00-14:00
Δανειοδότηση Επιχειρήσεων Παρασκευή, 11:00-14:00

Σημεώσεις:

  • Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας Webex ως εναλλακτικός τρόπος παρακολούθησης μαθημάτων, ζωντανά μέσω διαδικτύου. Η πλατφόρμα Webex δίνει στον φοιτητή την ευκαιρία να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει ζωντανά στα μαθήματα από οποιοδήποτε μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο.
  • Το Πρόγραμμα των Προσφερόμενων Μαθημάτων μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό των ενδιαφερομένων.