Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Μαθήματα

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ICBC αποτελείται από τα πέντε πιο κάτω μαθήματα τα οποία πέραν από την απόκτηση του τίτλου Certified Banker οδηγούν και στην απόκτηση του Πιστοποιητικού Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του ΑΒΑ (Bank Financial Management Certificate)

Πιστοποιητικό Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

Σημειώσεις:

  • To μάθημα Θέματα Ηθικής για Τραπεζικούς αφορά όσους δεν το παρακολούθησαν στο παρελθόν.
  • Για την παρακολούθηση του μαθήματος Διαχείριση Χρηματοδότησης, Ρευστότητας και Κεφαλαίου προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος Αναλύοντας την Αποδοτικότητα της Τράπεζας.
  • Για την παρακολούθηση του μαθήματος Διαχείριση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της Τράπεζας προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος Διαχείριση Κινδύνου Επιτοκίου.