Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

IBS - Ινστιτούτο Τραπεζικής Επιμόρφωσης Κύπρου

CBS ABA

Το Ινστιτούτο Τραπεζικής Επιμόρφωσης Κύπρου (IBS Cyprus) είναι ένας οργανισμός παροχής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Είναι εγκεκριμένος φορέας παροχής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών.

Ιδρύθηκε από φορείς και στελέχη της Κύπρου, σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού και άρχισε να λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2004. Κατά την πρώτη δεκαετία της λειτουργίας του έχουν αποφοιτήσει από το σχολείο μας πέραν των 1500 φοιτητών οι οποίοι εργάζονται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και άλλες επιχειρήσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Αποστολή του είναι η προσφορά ποιοτικών και διεθνώς καταξιωμένων και αναγνωρισμένων επιχειρησιακών προσόντων και αντίστοιχων πιστοποιητικών, στην επιχειρηματική κοινωνία, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη.

Από τον Ιούλιο 2018 το IBS Cyprus λειτουργεί υπό την αιγίδα του Κολλεγίου CBS, σε συνεργασία και ως εκπαιδευτικό παράρτημα του Αμερικανικού Συνδέσμου Τραπεζών.

Ανακοινώσεις