Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Χαρακτηριστικά

Διάρκεια

Τα σεμινάρια είναι διάρκειας τριών ωρών και πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Πιστοποιητικά

Στο τέλος κάθε έτους απονέμονται στους συμμετέχοντες πιστοποιητικά συμμετοχής από τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Τραπεζών.

Ενημέρωση Τραπεζών/Εργοδοτών

Στο τέλος κάθε έτους θα ετοιμάζεται και αποστέλλεται σε κάθε εργοδότη κατάσταση με τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια.

Παρακολούθηση ζωντανά από το διαδίκτυο

Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των σεμιναρίων και ζωντανά από το διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας Webex.

Κόστος

Το ετήσιο κόστος συνδρομής για συμμετοχή στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - CPD ανέρχεται στα €95 για τους αποφοίτους μας και στα €105 για όλους τους υπόλοιπους. Η τιμή αφορά τουλάχιστον δύο σεμινάρια τριών ωρών ανά έτος.

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει μεμονωμένα σεμινάρια χωρίς την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, το κόστος ανέρχεται στα €150 ανά σεμινάριο.