Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Σεμινάρια

Σε συνέχεια της προσφοράς υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στον τομέα των χρηματοοικονομικών και σε συνεργασία με τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Τραπεζών προσφέρουμε από το Σεπτέμβριο 2013 πρόγραμμα Σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης - CPD. Το πρόγραμμα απευθύνεται προς όλους τους αποφοίτους μας αλλά και σε όσους εργάζονται στο χρηματοοικονομικό τομέα ή/και γενικότερα ενδιαφέρονται για τα χρηματοοικονομικά.

Στόχος του προγράμματος είναι η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε οτιδήποτε αφορά τη λειτουργία και τη διεκπεραίωση των εργασιών των χρηματοοικονομικών οργανισμών. Παράλληλα, και όταν κρίνεται αναγκαίο, τα σεμινάρια θα εμπλουτίζονται με θέματα που αφορούν τις γενικότερες χρηματοοικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν την περιοχή μας.

Θέματα Σεμιναρίων - 2019
Εκποιήσεις- Ανάλυση της νομοθεσίας και των αλλαγών

Ημερ/νίες Διεξαγωγής: Ιούνιος (05, 12, 14, 19, 21)

Πλαίσιο Αφερεγγυότητας στην Κύπρο - Ανάλυση της νομοθεσίας και των αλλαγών

Ημερ/νίες Διεξαγωγής: Νοέμβριος (19, 26, 28), Δεκέμβριος (03, 05)

Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμος

Ημερ/νίες Διεξαγωγής: Νοέμβριος (05, 07, 12, 14)