Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Προσέλκυση Νέων Φοιτητών

Πιο κάτω σας παραθέτουμε τις πληροφορίες καθώς και τη γραπτή συμφωνία αναφορικά με το Σχέδιο Προσέλκυσης Νέων Φοιτητών στο Ινστιτούτο μας, από απόφοιτούς μας, κάτοχους Πιστοποιητικών του Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών.

Στόχος του σχεδίου, πέραν της προσέλκυσης νέων φοιτητών στο Ινστιτούτο, είναι η επιβράβευση των αποφοίτων μας οι οποίοι παροτρύνουν νέους φοιτητές για να εγγραφούν και να αποκτήσουν Πιστοποιητικό από τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Τραπεζών.

Η αμοιβή για την προσέλκυση κάθε νέου φοιτητή ανέρχεται στα €300 και θα καταβάλλεται στον απόφοιτό μας μόλις ο νέος φοιτητής εγγραφεί και πληρώσει τουλάχιστον ένα μάθημα διάρκειας 45 ωρών διδασκαλίας.

Όλες τις λεπτομέρειες για το σχέδιο καθώς και τη συμφωνία θα τα βρείτε στο σύνδεσμο Σχέδιο Προσέλκυσης Νέων Φοιτητών (PDF).

Για συμμετοχή στο σχέδιο θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υπογράψετε τη συμφωνία (με μονογραφή σε κάθε σελίδα) σε δύο αντίτυπα. Η συμφωνία θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς ή να παραδοθεί στη Γραμματεία του Ινστιτούτου στη Λευκωσία. Εντός δύο εργάσιμων ημερών το ένα αντίτυπο θα σας επιστραφεί υπογεγραμμένο από το Ινστιτούτο.

Απόφοιτοι

Εγκυρότητα Πιστοποιητικών ΑΒΑ

Προσέλκυση Νέων Φοιτητών