Σεμινάρια IBS

IBS seminars Με την εμπειρία που αποκτήσαμε τα δέκα τελευταία χρόνια μέσα από τη συνεργασία μας στην εκπαίδευση με τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Τραπεζών, το Ινστιτούτο Τραπεζικής Επιμόρφωσης (IBS Cyprus) προσφέρει στο ευρύ κοινό, εξειδικευμένα σεμινάρια που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών, μαθητών και φοιτητών. Στόχος μας, η προσιτή αλλά ταυτόχρονα ποιοτική και ουσιαστική εκπαίδευση των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες αυξημένες επαγγελματικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων.


Θέματα Σεμιναρίων