Πρόγραμμα Εξετάσεων

Περίοδος: ΣΕΠ 2017 - ΙΑΝ 2018 (29/01 - 02/02, 2017)

Χώρος Διεξαγωγής: Κτίριο IBS Λευκωσίας, Kωστάκη Παντελίδη 3 (Πλησίον Ιερατικής Σχολής-Παλιά Σχολή PASCAL)

Μάθημα Ημερομηνία, Ώρα
Σημειώσεις
Δανειοδότηση Επιχειρήσεων 29/01/2018, 13:00 - 16:00
Δανειοδότηση Ιδιωτών 29/01/2018, 13:00 - 16:00
Αρχές και Κανόνες Τραπεζικής 30/01/2018, 13:00 - 16:00
Οικονομικά 30/01/2018, 13:00 - 16:00
Μάρκετινγκ 31/01/2018, 13:00 - 16:00
Γενική Λογιστική 01/02/2018, 13:00 - 16:00
Νομοθεσία 01/02/2018, 13:00 - 16:00
Χρήμα και Τραπεζική 02/02/2018, 13:00 - 16:00