Πρόγραμμα Εξετάσεων

Περίοδος: ΦΕΒ - ΙΟΥΝ 2018 (25 - 29 Iουνίου, 2018)

Χώρος Διεξαγωγής: Κτίριο IBS Λευκωσίας, Kωστάκη Παντελίδη 3 (Πλησίον Ιερατικής Σχολής-Παλιά Σχολή PASCAL)

Μάθημα Ημερομηνία, Ώρα
Σημειώσεις
Αρχές και Κανόνες Τραπεζικής 25/06/2018, 17:00 - 20:00
Δανειοδότηση Ιδιωτών 25/06/2018, 17:00 - 20:00
Χρήμα και Τραπεζική 26/06/2018, 17:00 - 20:00
Νομοθεσία 27/06/2018, 17:00 - 20:00
Δανειοδότηση Επιχειρήσεων 28/06/2018, 17:00 - 20:00
Γενική Λογιστική 29/06/2018, 17:00 - 20:00
Μάρκετινγκ 29/06/2018, 17:00 - 20:00