Πρόγραμμα ΜαθημάτωνΠερίοδος: ΦΕΒ - ΙΟΥΝ 2018
Απογευματινά Μαθήματα

Μάθημα Μέρα, Ώρα Σημεώσεις
Αρχές και Κανόνες Τραπεζικής Τρίτη, 18:00-21:00
Γενική Λογιστική Παρασκευή, 18:00-21:00
Δανειοδότηση Επιχειρήσεων Τετάρτη, 18:00-21:00
Δανειοδότηση Ιδιωτών Τρίτη, 18:00-21:00
Θέματα Ηθικής στην Τραπεζική Σάββατο, 10:00-16:00 28 Απριλίου, 2018
Μάρκετινγκ Πέμπτη, 18:00-21:00
Νομοθεσία Παρασκευή, 18:00-21:00
Χρήμα και Τραπεζική Πέμπτη, 18:00-21:00


Πρωινά Μαθήματα

Μάθημα Μέρα, Ώρα Σημεώσεις
Αρχές και Κανόνες Τραπεζικής Παρασκευή, 10:00-13:00
Γενική Λογιστική Πέμπτη, 10:00-13:00
Δανειοδότηση Επιχειρήσεων Τετάρτη, 10:00-13:00
Δανειοδότηση Ιδιωτών Παρασκευή, 10:00-13:00
Θέματα Ηθικής στην Τραπεζική Θα ανακοινωθεί
Μάρκετινγκ Πέμπτη, 10:00-13:00
Νομοθεσία Τετάρτη, 10:00-13:00
Χρήμα και Τραπεζική Τρίτη, 10:00-13:00