Πρόγραμμα ΜαθημάτωνΠερίοδος: ΣΕΠ 2017 - ΙΑΝ 2018
Απογευματινά Μαθήματα

Μάθημα Μέρα, Ώρα Σημεώσεις
Αρχές και Κανόνες Τραπεζικής Τετάρτη, 18:00-21:00
Γενική Λογιστική Παρασκευή, 18:00-21:00
Δανειοδότηση Επιχειρήσεων Τρίτη, 18:00-21:00
Δανειοδότηση Ιδιωτών Πέμπτη, 18:00-21:00
Θέματα Ηθικής στην Τραπεζική Σάββατο, 10:00-16:00 θα διεξαχθεί στις 25/11/2017
Μάρκετινγκ Τετάρτη, 18:00-21:00
Νομοθεσία Σάββατο, 10:00-16:00 Ανά 15νθήμερο. Έναρξη: Σάββ. 07/10/2017
Οικονομικά Σάββατο, 10:00-16:00 Ανά 15νθήμερο. Έναρξη: Σάββ. 07/10/2017
Χρήμα και Τραπεζική Πέμπτη, 18:00-21:00


Πρωινά Μαθήματα

Μάθημα Μέρα, Ώρα Σημεώσεις
Αρχές και Κανόνες Τραπεζικής Παρασκευή, 10:00-13:00
Γενική Λογιστική Πέμπτη, 10:00-13:00
Δανειοδότηση Επιχειρήσεων Τετάρτη, 10:00-13:00
Δανειοδότηση Ιδιωτών Παρασκευή, 10:00-13:00
Θέματα Ηθικής στην Τραπεζική Θα ανακοινωθεί
Μάρκετινγκ Πέμπτη, 10:00-13:00
Νομοθεσία Τετάρτη, 10:00-13:00
Οικονομικά Τρίτη, 10:00-13:00
Χρήμα και Τραπεζική Τρίτη, 10:00-13:00