Ημερολόγιο


Περίοδος: ΦΕΒ - ΙΟΥΝ 2018

Περίοδος Γεγονός
16 Φεβρουαρίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα Εγγραφής/Ακύρωσης μαθημάτων
19 Φεβρουαρίου, Δευτέρα Αργία - Καθαρά Δευτέρα
20 Φεβρουαρίου, Τρίτη Έναρξη Μαθημάτων
02 Μαρτίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα Αλλαγής μαθημάτων
16 Μαρτίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα Μεταφοράς μαθημάτων
30 Μαρτίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα μαθημάτων πριν το Πάσχα
16 Απριλίου, Δευτέρα Επανέναρξη μαθημάτων μετά το Πάσχα
01 Μαΐου, Τρίτη Αργία - Πρωτομαγιά
02 Μαΐου - 22 Ιουνίου Περίοδος καταβολής δικαιώματος επανεξέτασης
28 Μαΐου, Δευτέρα Αργία - Κατακλυσμός
15 Ιουνίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα μαθημάτων
25 - 29 Ιουνίου Τελικές Εξετάσεις
02 Ιουλίου, Δευτέρα Έναρξη Περιόδου εγγραφής για Παλιούς και Νέους σπουδαστές


Περίοδος: ΣΕΠ 2018 - ΙΑΝ 2019

Περίοδος Γεγονός
21 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα Εγγραφής/Ακύρωσης μαθημάτων
24 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα Έναρξη Μαθημάτων
01 Οκτωβρίου, Δευτέρα Αργία - Επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας
05 Οκτωβρίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα Αλλαγής μαθημάτων
19 Οκτωβρίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα Μεταφοράς μαθημάτων
10 Δεκεμβρίου - 15 Φεβρουαρίου Έναρξη Περιόδου εγγραφής για Παλιούς και Νέους σπουδαστές
17 Δεκεμβρίου - 25 Ιανουαρίου Περίοδος καταβολής δικαιώματος επανεξέτασης
21 Δεκεμβρίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα μαθημάτων πριν τα Χριστούγεννα
07 Ιανουαρίου, Δευτέρα Επανέναρξη μαθημάτων μετά τα Χριστούγεννα
18 Ιανουαρίου, Παρασκευή Τελευταία μέρα μαθημάτων
28 Ιανουαρίου - 01 Φεβρουαρίου Τελικές Εξετάσεις