Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Ημερολόγιο

Περίοδος: ΦΕΒ - ΙΟΥΝ 2019
Περίοδος Γεγονός
Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου Τελευταία μέρα Εγγραφής/Ακύρωσης μαθημάτων
Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου Έναρξη Μαθημάτων
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου Τελευταία μέρα Αλλαγής μαθημάτων
Παρασκευή, 01 Μαρτίου Τελευταία μέρα Μεταφοράς μαθημάτων
Δευτέρα, 11 Μαρτίου Αργία - Καθαρά Δευτέρα
Δευτέρα, 25 Μαρτίου, Αργία - Εθνική Εορτή
Δευτέρα, 01 Απριλίου Αργία - Εθνική Εορτή
Παρασκευή, 19 Απριλίου Τελευταία μέρα μαθημάτων πριν το Πάσχα
Δευτέρα, 06 Μαΐου Επανέναρξη μαθημάτων μετά το Πάσχα
Παρασκευή, 24 Μαΐου Τελευταία μέρα μαθημάτων
27 - 31 Μαΐου Τελικές Εξετάσεις
Δευτέρα, 03 Ιουνίου Έναρξη Περιόδου εγγραφής για Παλιούς και Νέους σπουδαστές
Περίοδος: ΣΕΠ 2019 - ΙΑΝ 2020
Περίοδος Γεγονός
Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου Τελευταία μέρα Εγγραφής/Ακύρωσης μαθημάτων
Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου Έναρξη Μαθημάτων
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου Τελευταία μέρα Αλλαγής μαθημάτων
Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου Αργία - Εθνική Εορτή
Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου Τελευταία μέρα Μεταφοράς μαθημάτων
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου Έναρξη Περιόδου εγγραφής για Παλιούς και Νέους σπουδαστές
Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου Τελευταία μέρα μαθημάτων πριν τα Χριστούγεννα
Τρίτη, 07 Ιανουαρίου, 2020 Επανέναρξη μαθημάτων μετά τα Χριστούγεννα
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου, 2020 Τελευταία μέρα μαθημάτων
27 - 31 Ιανουαρίου, 2020 Τελικές Εξετάσεις