Πιστοποιητικά

ABA Το IBS Cyprus προσφέρει, στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Κύπρο, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, τα εξειδικευμένα και διεθνώς καταξιωμένα επαγγελματικά Πιστοποιητικά του Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών - American Bankers Association (ABA) τα οποία για περισσότερο από 100 χρόνια προσφέρονται στις Η.Π.Α και διεθνώς. Πέραν της απόκτησης των Επαγγελματικών Πιστοποιητικών, παρέχεται για κάθε μάθημα Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης (Certification).


Banking για ΟΛΟΥΣ!

Τα Πιστοποιητικά απευθύνονται σε απόφοιτους Λυκείου ή Πανεπιστήμιου που επιδιώκουν απασχόληση και επαγγελματική ανάπτυξη, σε επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.


Εγγραφή

Αιτήσεις Εισδοχής

Αιτήσεις Εισδοχής γίνονται αποδεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η Αίτηση Εισδοχής αφότου συμπληρωθεί, θα πρέπει να παραδοθεί ή αποσταλεί στη γραμματεία του ινστιτούτου.


Οικονομικές Υποχρεώσεις

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων καταβάλλονται δίδακτρα το ύψος των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με τις ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος και ανακοινώνονται πριν από την έναρξη των εγγραφών. Τα δίδακτρα ανά μάθημα είναι συνολικά και περιλαμβάνουν τα παρακάτω:


Δομή

Τα Πιστοποιητικά είναι τα ίδια με αυτά που προσφέρει ο ΑΒΑ. Προσφέρονται σε 2 κύκλους μαθημάτων, 2 τετράμηνα το κάθε έτος:

Σε κάθε κύκλο μαθημάτων προσφέρονται μόνον ορισμένα μαθήματα.


Βασικά Χαρακτηριστικά