Πληκτρολογήστε τον Αρ. Ταυτότητάς σας καθώς και τον Αρ. Κινητού σας, για να ενημερωθείτε σχετικά με τον χώρο, την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής των σεμιναρίων που επιλέξατε.

Αρ. Ταυτότητας:
Αρ. Κινητού: