Πρόγραμμα Σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης ΑΒΑ - CPD

Η περίοδος επιλογής σεμιναρίων έχει λήξει.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ινστιτούτο.