Πρόγραμμα Σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης ΑΒΑ - CPD

Φόρμα Επιλογής Σεμιναρίων που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε κατά το τρέχων έτος
* ΟΛΑ τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.
Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα πατήστε Υποβολή.
   
   
   
   
   
Παρακαλώ επιλέξετε τα Σεμινάρια που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε.