Σχέδιο Προσέλκυσης Νέων Φοιτητών

ABA Πιο κάτω σας παραθέτουμε τις πληροφορίες καθώς και τη γραπτή συμφωνία αναφορικά με το Σχέδιο Προσέλκυσης Νέων Φοιτητών στο Ινστιτούτο μας, από απόφοιτούς μας, κάτοχους Διπλωμάτων του Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών.

Στόχος του σχεδίου, πέραν της προσέλκυσης νέων φοιτητών στο Ινστιτούτο, είναι η επιβράβευση των αποφοίτων μας οι οποίοι παροτρύνουν νέους φοιτητές για να εγγραφούν και να αποκτήσουν Δίπλωμα από τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Τραπεζών.

Η αμοιβή για την προσέλκυση κάθε νέου φοιτητή ανέρχεται στα €300 και θα καταβάλλεται στον απόφοιτό μας μόλις ο νέος φοιτητής εγγραφεί και πληρώσει τουλάχιστον ένα μάθημα διάρκειας 45 ωρών διδασκαλίας.

Όλες τις λεπτομέρειες για το σχέδιο καθώς και τη συμφωνία θα τα βρείτε στο σύνδεσμο Σχέδιο Προσέλκυσης Νέων Φοιτητών (PDF).

Για συμμετοχή στο σχέδιο θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υπογράψετε τη συμφωνία (με μονογραφή σε κάθε σελίδα) σε δύο αντίτυπα. Η συμφωνία θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς ή να παραδοθεί στη Γραμματεία του Ινστιτούτου στη Λευκωσία. Εντός δύο εργάσιμων ημερών το ένα αντίτυπο θα σας επιστραφεί υπογεγραμμένο από το Ινστιτούτο.