Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Μάρκετινγκ

Διάρκεια: 39 ώρες    Μονάδες: 3

Περιγραφή

Εμβαθύνει σε έννοιες και πρακτικές μάρκετινγκ όπως αυτές εφαρμόζονται στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αρχίζοντας από την κατανόηση των βασικών εννοιών μάρκετινγκ, οι σπουδαστές προχωρούν σε μια πιο εξειδικευμένη μεθοδολογία ολοκληρωμένου σχεδιασμού των ενεργειών του τμήματος Μάρκετινγκ με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών του οργανισμού τους με κέρδος και κοινωνική υπεθυνότητα.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να:

  • Σχεδιάζει τις ενέργειες Μάρκετινγκ της επιχείρησης του
  • Εφαρμόζει τεχνικές έρευνας για να συλλέξει πληροφορίες από το επιχηρηματικό του περιβάλλον
  • Εντοπίζει δυνατότητες, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές με την ανάλυση των δεδομένων που έχει συλλέξει
  • Εφαρμόζει τεχνικές τμηματοποίησης, στόχευσης και τοποθέτησης για να διαμορφώσει τη στρατηγική του
  • Καθορίσει στόχους σε όλα τα επίπεδα διεύθυνσης του οργανισμού του
  • Εφαρμόζει στρατηγικές προιόντων με τις οποίες θα στοχεύει διάφορα τμήματ αγοράς
  • Περιγράφει τα στάδια ανάπτυξης ενός νέου προιόντος
  • Επιλέγει τη κατάλληλη τιμολογιακή στρατηγική για την τιμολόγηση των προιόντων του
  • Περιγράφει τους διάφορους τρόπους προώθησης των προιόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης του
  • Να υπολογίζει το αναμενόμενο ROI διαφόρων έργων