Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Νομοθεσία

Διάρκεια: 39 ώρες    Μονάδες: 3

Περιγραφή

Επικεντρώνεται στις βασικές αρχές επιχειρηματικού δικαίου που επηρεάζουν και διαμορφώνουν το τραπεζικό δίκαιο, καθώς και στην περιγραφή των διαδικασιών για δημιουργία τραπεζικού δικαίου και κανονισμών. Η γνώση των βασικών αρχών τραπεζικού δικαίου βοηθά στην ευκολότερη κατανόηση των νόμων που σχετίζονται με τα τραπεζικά προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες και συναλλαγές.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να:

  • Εξηγεί το νομικό και θεσμικό σύστημα που διέπει τις τραπεζικές εργασίες καθώς και τις διαδικασίες θεσμοθέτησης που ισχύουν στην ΕΕ
  • Κατανοεί τις βασικές αρχές και τους κύριους τομείς του δικαίου των συμβάσεων
  • Κατανοεί και επεξηγεί τις διάφορες σχέσεις που εμπεριέχονται στο συμβόλαιο τραπεζίτη-πελάτη
  • Κατανοεί και επεξηγεί τις βασικές αρχές και διαδικασίες σχετικές με τις εξασφαλίσεις
  • Επεξηγεί το νομικό πλαίσιο σχετικά με τις επιταγές, καθώς επίσης και την Ευρωπαϊκή Οδηγία του ΚΑΠ
  • Κατανοεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ΑΤΜ και το σύστημα των πιστωτικών καρτών
  • Εξηγεί το νομικό και θεσμικό σύστημα αναφορικά με το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας