Πρόγραμμα Μαθημάτων


Περίοδος: ΣΕΠ 2017 - ΙΑΝ 2018

Μάθημα Μέρα, Ώρα Σημείωση
Αναλύοντας την Αποδοτικότητα της Τράπεζας Τρίτη, 18:00-21:00 Έναρξη: 26 Σεπτέμβριου 2017
Διαχείριση Κινδύνου Επιτοκίου Παρασκευή, 18:00-21:00 Έναρξη: 29 Σεπτέμβριου 2017